Kontakt

Polska Orkiestra Muzyki Filmowej

www.pomf.com.pl

Koordynacja projektów:

E-mail: management@pomf.com.pl

Tel. +48 886-800-886

Dyrektor orkiestry:

E-mail: polskaorkiestra@polskaorkiestra.pl