Koncert beatyfikacyjny w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

Nazywany Prymasem Tysiąclecia i Ojcem Narodu, ze względu na konsekwentną postawę wobec władzy ludowej, obronę praw człowieka i narodu oraz silne przywództwo w polskim Kościele. To On umacniał w rodakach wewnętrzną wolność i poczucie godności, wzmacniał wiarę, tożsamość narodową, a także wskazywał jak budować życie społeczne. To On tworzył podwaliny wewnętrznego, wolnościowego ruchu społecznego, który podtrzymał później Jan Paweł II. Bez wątpienia kardynał Wyszyński jest więc postacią, która zasługuje na szacunek, pamięć i jednocześnie stanowi wzór do naśladowania.

 

 

 

To wielka łaska, że już niedługo będziemy mogli doświadczyć procesu beatyfikacyjnego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, dlatego też w kontekście zbliżającej się Jego beatyfikacji, Polska Orkiestra Muzyki Filmowej, 150-cio osobowy chór oraz największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej swym koncertem pragną upamiętnić osobę Prymasa Wyszyńskiego, oddać Mu należyty hołd oraz uświetnić swą muzyką to doniosłe wydarzenie.
Przykładowy Program:
1. Hymny: 
https://www.youtube.com/watch?v=E5wDbgHP4-A
2. Utwory Maryjne:
https://www.youtube.com/watch?v=q8LxCRko5_c
3. Polskie pieśni  w wykonaniu wielkiego chóru 
4. Muzyka Wojciecha Kilara:
https://www.youtube.com/watch?v=oHdmj5TKK7U
5. Muzyka z Filmów: 
Świadectwo — https://www.youtube.com/watch?v=OW9B-pOqnc4
Exodus z polskim tekstem —https://www.youtube.com/watch?v=fw0FLzUKphw